PROGRAM
Strokovne aktivnosti društva v letu 2017
RAZSTAVE
08. april (2. sobota)

Gostišče Medved Nova vas, Celje, 
skupščina društva.
Zbirališče ob 09.00 uri
  

Organizator: UO
13. maj (2. sobota)
Turistična kmetija
   Slemenšek, Bovše.
Zbirališče ob 08.00 ur
Organizator: 
Amadeo Dolenc
Determinacija: 
Ana Ivanovič
  
17. junij (3. sobota)
Caffe & Pizzeria Emma, 
   Šmartno v Rožni dolini.
   Zbirališče ob 08.00 uri

Organizator: 
Amadeo Dolenc
Determinacija: 
Ana Ivanovič
  
19. avgust (3. sobota)

   Rogla, srečanje z MD "Kostanjevka"
   Zreče.
   Zbirališče od 09.00 do
   10.00 ure na Jurgovem
  
Organizator: 
MD Kostanjevka Zreče
16. - 17. september 
   (3. sobota)
Celjska koča, ogled razstave gob, 
prinašanje gob
za razstavo do 10.00 ure na 
Celjsko kočo
Organizator:UO
Determinator: 
Ana Ivanovič
23. september
(4. sobota)

Ogled razstave v Planetu Tuš Celje.
Prinašanje gob za razstavo 
v petek 22.09. od 16.00 do 19.00 ure
pred MČ Nova vas.
Organizator: UO
Determinator: 
Ana Ivanovič
02. oktober 
(1. ponedeljek)
Gobarjenje na Dolenjskem in obisk
determinacijskega večera pri
GD Novo mesto.
Organizator: Amadeo Dolenc
Aktivnost bo izvedena le v primeru,
če bo prijavljenih vsaj 14 udeležencev, 
ceno prevoza 15€ na osebo pa mora 
vsak udeleženec poravnati na 
naslednjih dveh ekskurzijah. 
V primeru premajhnega števila prijav
aktivnost odpade, vplačilo pa se vrne.
Organizator: 
Amadeo Dolenc
07. oktober 
(1. sobota)
Nova vas, Celje,
zbirališče ob 08.00 ur
Organizator: UO
Determinacija: 
Ana Ivanovič

Na vse ekskurzije pridite pravočasno, bodite primerno oblečeni in 
prinestite s seboj obvezno gobarsko opremo: 
košaro, nož, palico, kapo in zvrhano mero dobre volje! 
                                                                    Dobrodošli!
Potek posameznih ekskurzij
8.00  - Zbirališče na imenovanih lokacijah.
8.15  - Pozdrav organizatorja in predstavitev programa ekskurzije. Člane 
       se seznani še o pravilnem nabiranju, o ustrezni opremi, z nevarnostmi 
       v gozdu in z zakoni in uredbami, ki jih morajo upoštevati pri nabiranju gob.
8.30  - Odhod v gozd.
11.00 - Prihod iz gozda in determinacija (določitev) nabranih vrst. 
11.30 - Predavanje o gobah in odgovori na vprašanja članov. 
13.00 - Zaključek ekskurzije.
Po zaključku ekskurzije se člani zberemo na skupnem kosilu in družabnem srečanju.
Za popestritev ekskurzij bodo skrbeli organizatorji ekskurzij.